Nettkurset Sansevar®

Er du lei av å leve på utsiden av deg selv? Lengter du etter å føle deg fri og levende - og leve fra hjertet? Nå kan du bli med på en snuoperasjon!

“Det er når du bli ekstra ordinær, at du blir ekstraordinær!”

Bli den du var ment å være, ikke den du ble formet av omgivelsene til å bli.

Det finnes en originalutgave av oss gjemt bort under alle maskene vi bærer på. Det er i dypet av deg selv, du finner den du var ment å være.

Da vi var nyfødte så vi ut på menneskene rundt oss med åpne og tillitsfulle øyne. Snart lærte vi at noe er rett og noe er galt - så vi tilpasset oss omgivelsene våre for å passe inn. For noen av oss tilpasset vi oss så langt, at vi mistet kontakten med den iboende verdifølelsen vi alle er født med.

Kjenner du på ren kjærlighet til deg selv? Hvis ja, har du ingenting på denne siden å gjøre. Gå ut å lev livet ditt til det fulle - i pakt med ditt dypeste og mest autentiske jeg. Hvis nei, les videre. For da er du akkurat der hvor du skal være!

La meg tegne et bilde til deg. Se for deg at hvert eneste menneske blir født med en glitrende og dyrebar edelstein inne i seg. Etterhvert som menneskene blir møtt med sårende og stikkende ord, blir huden tykkere. Kanskje setter vi opp et skjold rundt hjertet. Den gyldne edelsteinen blir skjult. Borte. Usynlig. Ikke tilstede. Da blir vi fattige i kontakten med oss selv, men edelsteinen ligger i dypet og venter på å bli oppdaget. Slik er det også med egenverdien vår. Den er alltid der, men vi kan miste kontakten med den.

Da begynner vi å leve et liv der vi blir lurt til å tro at vi ikke har verdi. Kanskje føler du deg feil, mislykket og håpløs. Kanskje sliter du med stress og utbrenthet. Det er slitsomt å strekke seg etter noe du synes du bør være, men som du egentlig ikke er. Kanskje rammes du av en opplevelse av å være grunnleggende feil, at det er noe galt med deg. Men perfeksjonisme er bare et språk for skam, som er ei varsellampe på at du har rotet deg bort fra deg selv. For den negative opplevelsen av deg selv er en illusjon, for dypt inne i deg har du en ubegrenset verdi som du kan finne tilbake til. 

Problemet er: Hvis du ikke føler deg verdifull, hvordan kan du finne veien tilbake til deg selv? Svaret er å dra på skattejakt!
Vi har alle mistet noe av oss selv i møte med omgivelsene. Men det som er mistet, kan dukke opp igjen for den som har mot til å lete.

Det er når du dykker ned i deg selv at du oppdager dine dypeste og vakreste skatter.

La meg bare si en ting først: Det finnes ingen quick fix. Om noen forurenser ved å dumpe ett tonn med søppel på ei vakker strand, er det ett tonn med søppel som må fjernes før underlaget kommer til syne. På samme måte er det med oss mennesker. Negative kommentarer og sårende ord er som søppel, men av og til er det alt vi ser.

Men ikke la deg lure. Selv om du ikke kan se hva som er under, er det noe vakkert der. Det du trodde var søppel, er kanskje en liten bit av en glemt edelstein.

Det første som må gjøre er å starte en sorteringsprosess - over hva som er påført deg og hva som er det ekte i deg.
Deretter må du se igjennom illusjonene du har laget om deg selv, som selvkritiske tanker du bærer på.
Så handler det om å bli tilstede i deg selv og i ditt eget liv. 

Tilslutt handler det om å finne værefølelsen - og lytte til dypet i deg selv.

Endringsprosessen kan bli en skattejakt der du utforsker - og blir oppmerksom på sider ved deg selv du ikke ante eksisterte.

Det er en jobb som kan ta mange år. Eller det kan gå raskt! Men dette kan jeg love deg: Det tar kortere tid om du starter nå, enn om du venter til senere. Du vil ikke bli en nyere, glitrende og penere utgave av deg selv, men mer levende og ekte. Og med en skjønnhet som skinner innenifra, vil all billig juggel og sminke uansett bli overflødig. For når du har gjenopprettet kontakten med egenverdien din, vet du at du er like verdifull som lengden mellom jorden og det ytterste verdensrom - og tilbake.

Bli mer av det du allerede er.

Finn den du er bak fasaden.

Gjør livet til ditt eget.

Når du går i takt med ditt autentiske jeg,
kan du møte hva det skal være!

Ved å bli mer av deg selv, vil du begynne å få tak i ei autentisk livskraft som kan gi deg et nytt syn på deg selv og livet ditt. Når du skal ta gode valg for deg selv og skape det livet du vil ha, trenger du kanskje å lære deg nye måter å møte verden på.

Fra barnsben av lærer vi å kommunisere på samme måte som omsorgspersonene rundt oss gjør. Vi kopierer og hermer. Men kanskje har du kopiert en måte å kommunisere på som gjør det vanskelig for andre å forstå deg? Vi tar på oss roller som den snille piken, det sorte fåret, offerlammet, syndebukken, den håpløse, den vanskelige. Den ingen liker. Men når du går i takt med den du egentlig er, den geniale deg som finnes bakenfor rollene, får du et slingringsmonn inni deg. Et indre rom der du kan være deg selv, der du er dypt forankret i din indre verdi. Hva folk opplever deg som, er ikke lenger så farlig. Hva de tolker og tror om deg, er mindre viktig. For når du slår rot inne i deg selv og ser igjennom dine egne illusjoner, forstår du at det andre tenker er deres illusjoner. Du skjønner at andre mennesker bærer på sine livsløgner som de beskytter ved å være som de er. Da blir du mer tålmodig med både deg selv og andre, og du blir mye vanskeligere å vippe av pinnen.

Faktisk er det slik at når du tar fram sider i deg selv som du har gjemt bort, kan andre mennesker også bli seg selv. Da våger de å vise sine ekte sider, fordi du gjør det. På den måten kan du bli et lys for andre mennesker, og lede dem hjem til seg selv. 

Har du tenkt over at du møter andre mennesker med like mye kjærlighet som du er i stand til å føle for deg selv? Ved å elske deg selv, kan du elske andre mer. Ved å elske deg selv mer, kan du våge å la andre elske deg. Det er kanskje noe av det skumleste vi kan gjøre.

Om du velger å begi deg ut på en reise tilbake til deg selv - og din indre verdi kan du:

 • check
  Bli kjent med dine dypeste og skjulte egenskaper. 
 • check
  Gjenopprette kontakten med egenverdien din.
 • check
  Lære deg å kommunisere på en måte som skaper harmoni.
 • check
  Bli mer selvsikker i møte med krevende mennesker og situasjoner.

Når du ikke lenger dømmer deg selv, blir du fri til å lede deg selv dit du vil gå.

Når du skjønner at du ikke trenger å endre deg, men bare bli mer av det du allerede er, får du en ny frihet i livet. Da kan du gi slipp på det du ikke vil ha. Du kan sende kravene ut døra, senke skuldrene, puste med magen og bruke mer tid på det som gjør deg glad. Det kan kjennes som å slippe ei tung bør du har båret på lenge. Tunge tanker om alt du burde være og ha vært, gir slipp. De tankene som begrenser deg, som sier at du ikke kan og ikke duger, forsvinner. I stede kan du kjenne på en trygghet i deg selv - og stole på at du kommer deg dit du skal i ditt eget tempo.

Endringen skjer ikke over natta. Men i det øyeblikket du forstår at du kan lede deg selv innenifra, i stedet for å bli styrt utenifra er halve jobben gjort. Du trenger kanskje støtte til å løse opp i floker og lære å lytte til deg selv. Kanskje trenger du nye perspektiver til å se dine dyrebare skatter - og hente fram sider i deg selv du helt hadde glemt.

Men så vet du at det tar tid å gå i en indre prosess. Kanskje ser du mørkt på lang reisetid. Kanskje kalenderen din allerede er alt for full. Men hva om terapeuten din kunne møte deg i sofaen etter din egen tidsplan, gjennom nettkurs, individuelle samtaler og direktesendinger? Det ville gjøre det enklere!

Terapi og veiledning gjennom internett åpner helt nye muligheter.

I dag har teknologien kommet så langt at vi kan sende bilder og lyd i gjennom lufta. Det finnes hypermoderne løsninger som skaper brukervennlige læringsplattformer som er tilpasset deg. Du kan følge med på video som er klar for å spille av når du har tid. Og du kan booke deg individuelle timer når det passer deg.

Men kjøp fra noen som vet hvordan de lærer bort. Sats på en som både er allmennlærer, gestaltterapeut - og som kan snakke ut fra egen erfaring. Først da får du full pakke!

Heldigvis er jeg både allmennlærer og gestaltterapeut - og en som snakker rett fra levra ut fra erfaring. Jeg vet hvor ødeleggende omgivelsene kan være for et menneskeverd. Jeg vet alt om å gjøre hærverk på egen sjel - og så finne veien tilbake til egenkjærligheten.  

Ikke saboter deg selv lenger, nå er tiden inne for at du skal skinne. Bli med på en ekstraordinær 
Restart Workshop!

I ti uker får du kunnskap og støtte for å skape en ekstraordinær endring i livet ditt.

Det er når du blir ekstra ordinær, at du blir ekstraordinær. Igjen, jeg lover deg ikke gull og grønne skoger. Du kommer heller ikke til å vinne halve kongeriket. Men du kan vinne tilbake ditt eget indre rike, og finne tilbake til dine indre skatter som er skjult i mørket. Det krever hard jobbing, tålmodighet og mot til å bli i prosessen. Men det er når du kan omfavne hele deg, alle sider ved deg selv, det ekstra ordinære, det vanlige og kjedelige, det spennende og det dystre at du får tak i ei helt naturlig kraft inne i deg selv.

Du kommer til å lære at du finnes allerede før språket ditt begynner, i det jeg har valgt å kalle værefølelsen. Det er en vitnetilstand der du kan observere og føle hele deg selv. Som en sammenhengende helhet. Det er når du er i værefølelsen at du er i dyp kontakt med ditt autentiske jeg.

Nettkurset Sansevar®

Hver uke i 10 uker slippes det 10 moduler i nettkurset. Du kan enten kjøpe hele kurset samlet, eller bare kjøpe del1 og bli med på del 2 senere.

DEL 1: SANSE

1.

En ny erfaring: Når skal du få det bra med deg selv? Svaret er nå! Ved å begynne å leve i øyeblikket - og ta gode valg som løfter deg opp. Vi ser på hvordan du stopper deg selv - og legger grunnlaget for endringsprosessen.

2.

Innsikt : Du er akkurat som du skal være, og alt du trenger å gjøre for å endre deg er å bare bli mer av det du allerede er. Alle avviste sider av deg selv, trenger å bli møtt med nysgjerrighet, empati og bli tatt fram i lyset. Lytt til Heltereisa, som er en del av denne modulen.

3.

Anerkjennelse : Når alle sidene i deg blir anerkjent, åpner du døra opp for egenkjærlighet. Her finner du din egen indre skatt - og ser hvem du egentlig er bakenfor alle tilpasningene du har gjort. Du flytter inn i deg selv - og får tilgang til en dypere forankret egenkraft. 

4.

Autentisk: Du lærer å bli selvfølende. Ved å ta bolig inne i deg selv, får du kontakt med din egen værefølelse. Vi jobber med grenser og det som er ditt eget livsrom. Du lærer hvordan du kan holde fast i deg selv i møte med andre mennesker. Du lærer å bli sansevar - og hvordan du kan bruke alle sansene dine samtidig for å skape resonans gjennom hele deg.

5.

Nærvær: Når du ser deg selv med et ferskt blikk, kommer du i kontakt med din vitnetilstand. Du ser igjennom illusjonene, og det som er i øyeblikket, i stedet for å bli fanget av dine egne tolkninger. Vi jobber med dine grunnverdier og grunnmuren din.

DEL 2: VAR

6.

Stille stemmer : Alt du lengter etter, finner du på den andre siden av redsel. Når vi er trygge i oss selv, får vi tak i en stille stemme i oss selv som kan lede oss i hverdagen. Vi jobber med selvfølelse og egenverdi. Du lærer empatiske relasjoner og empatisk kommunikasjon. 

7.

Handlekraft : Du inviteres til å finne ditt autentiske prosjekt, og vi jobber med å justere prosjektet ut fra din indre, stille stemme. Hva er det egentlig du vil? Hva trenger du? Hva drømmer du om? Er du klar til å ta det første steget? Her lager du deg din egen plan, for å skape deg det livet du vil ha.

8.

Bevissthet: Å våge seg inn i et nytt landskap, handler om å finne hvile i det å ikke vite. Du lærer hvordan du kan støtte deg selv i det ukjente og det nye. Du lærer hvordan du kan skape deg nye rutiner gjennom en ny form for bevissthet. Du får innsikt i de ulike bevissthetsskiftene - og du lærer at det å være høysensitiv er et utviklingstrinn i den menneskelige utvikling. Du er helt normal!

9.

Våken: Du blir var din egen bevissthet, og du har nå fått tilgang til en dobbel bevissthet. Du er den som ser, som er våken gjennom bevisst tilstedeværelse. Du er nærværet i deg selv. Du lærer å leve fra hjertet - og integrere alt inn i et meningsfylt hele.

10.

Ny hverdag: Du lærer å bli selvstyrende ut fra en autentisk hensikt, der du lever gjennom hele deg. Vi ser på hvordan denne nye innsikten kan komme til å påvirke livet ditt; både personlig og i jobbsammenheng.

Hva sier tidligere deltakere?

"Å følge Renate gjennom 10 moduler i nettkurset Sansevar har vært en spennende reise. Jeg synes det er det mest lærerike kurset jeg har tatt. Renate er kunnskapsrik og en fantastisk formidler. Hun snakker rolig og forklarer på en grundig måte. Å belyse følelsen av å være feil, føle skam, å ikke føle seg god nok, om traumer, og hva det gjør med oss. Godt da at det finnes et nettkurs som kan løfte oss opp så vi kan se verdien i oss selv. Bli klar over hva som trigger oss, lære oss å bryte mønstre som ikke gagner oss lenger. Kunne leve fra hjertet å være autentiske, den vi er ment til å være. Våge å vise vår sårbarhet og være glad i oss selv. Sanse og være tilstede med hele seg. Så takk, Renate for et fantastisk kurs. Kan trygt anbefales for alle som ønsker å leve med hele seg." ❤️🦋 Mvh Ragnhild L. Grimsby.

Denne workshopen er for deg som:

 • check
  ​​​er selvutslettende - og som mister deg selv i møte med omgivelsene. Du vil lære at du er alt for verdifull til å leve et liv i skyggen av andre.   
 • check
  sliter med stress, slitenhet og tristhet. Du vil lære å møte deg selv på en helt ny måte som frigjør energi. 
 • check
  sliter med å føle deg mindreverdig. Du vil lære at du er god nok som du er, og at du er et verdifullt menneske. 
 • check
  ønsker en prosess i dyp selvutvikling. Du vil lære hvordan du har blitt viklet inn i deg selv, og hvordan du kan vikle deg ut. Selv-ut.-vikling
 • check
  er spirituelt søkende: Du vil få et nytt og jordnært syn på hva spiritualitet er, og lære at det er når du forener det spirituelle og det sanselige at kreftene i deg forenes.

Dette kurset er ikke for deg som:

 • check
  er alvorlig psykisk syk. Du trenger et større opplegg rundt deg. Om du likevel ønsker å være med, kan dette avtales i samråd med behandleren din.
 • check
  ikke tåler tyngden av din egen historie.  Du lærer å være til stedet i øyeblikket her og nå, og dersom du er traumatisert og får en forverring ved å koble til kroppen, er ikke denne workshopen for deg. Ønsker du likevel å være med, bør du ha rammer rundt deg som kan støtte deg.
 • check
  er lat. Beklager, men ingen kan gjøre jobben for deg. Du må ta de tunge løftene selv, men jeg er her for å gå endel av veien sammen med deg.
 • check
  skylder på alle andre. For å bli med, må du først være villig til å komme ut av offerrollen. Du må være der hvor du ønsker å ta ansvar for deg selv og ditt eget liv. For hvis ikke, er det ingenting jeg kan tilby som kan hjelpe deg. Spar pengene!

To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.

Ralph Waldo Emerson

Om du fortsatt er usikker

 • check
  Jeg har ikke tid! Hvis du tenker på hvor mye tid du bruker på å gå i gamle mønstre som ikke er hensiktsmessig lengre, og vurderer tiden du bruker på workshopen opp i mot det, vil du få et regnestykke som antakelig viser at du sparer tid!
 • check
  Det koster for mye! Prisen er så lav som det er mulig å gjøre den. Jeg er opptatt av å virkelig gi deg massiv verdi, og du vil få mer enn du betaler for.
 • check
  Jeg synes det er forvirrende med tre pakker. Årsaken til at jeg velger å tilby tre pakker, er fordi mitt hovedmål er å skape et genuint nettverk med mennesker som våger å leve med hele seg. Jeg har stor tro på individuell frihet, og alle inviteres inn i samme fellesskap med ulike pakker som er mer skreddersydd den enkeltes behov.

Kvalitet foran alt

Jeg har tre verdier jeg styrer etter: Kvalitet. Kvalitet. Kvalitet. Om du velger å bli med på denne workshopen, så kan jeg love deg at jeg vil gjøre alt som er i min makt til å levere et produkt som er mer enn du forventer. 

Tiden er inne! 
Bli med på nettkurs!

Er du klar til å ta et krafttak i din egen prosess? Da er dette en gylden mulighet. Jo lengre du utsetter valget, jo større er sjansen for at du fortsetter i de gamle mønstrene dine. Hvis du kjenner et ja inne i deg selv - og vet at dette er riktig for deg - så bli med i dag. Du har 14 dager Pengene tilbake-garanti. 

Kurspakken Del 1

med nettkurset Sansevar®, som lærer deg kunsten å leve med hele deg. 


Workshopen inneholder:

 • check
  Første del av Nettkurset Sansevar®
 • check
  5 uker (modul 1 til og med 5).

Kurspakken inneholder tilgang til 10 ukers nettkurset Sansevar® - hvor du kan ta et dypdykk i kunsten å leve med hele deg. Dette er en av de råeste og beste nettkursene som finnes på markedet i dag! Du kommer ikke til å angre på at du blir med!

3 985 kr

Kjøp kun del 1 til totalt 3 985 kr.

Kurspakken Del 1 og 2

med nettkurset Sansevar® 


Workshopen inneholder:

 • check
  Nettkurset Sansevar® del 1 og del 2
 • check
   10 uker (modul 1 til og med 10).

Kurspakken inneholder tilgang til 10 ukers nettkurset Sansevar® - hvor du kan ta et dypdykk i kunsten å leve med hele deg. Dette er en av de råeste og beste nettkursene som finnes på markedet i dag! Du kommer ikke til å angre på at du blir med!

​​​​7 970 kr

Kjøp hele kurset, del 1 og del 2,
til totalt 7 970 kr.

Gi deg selv en indre spa-opplevelse, og bli med!

Pengene tilbake-garanti

For at du skal føle deg helt trygg på at dette er et godt valg for deg, gir jeg deg mulighet for 100% pengene tilbake-garanti innen 14 dager. Dette gjelder ikke for individuelle terapitimer. For retur av oljepakken gjelder regler for forbrukerkjøp på internett. Les mer om angrerett.

Ingen spørsmål stilt og ingen forklaring må gis, og du er sikret full retur! Så da har du ingen grunn til å utsette, det er bare å bli med! 

Gikk noe galt og du trenger hjelp til å bestille? Tlf/sms: 48 50 80 46

>
close

Få mer informasjon på e-post

Registrer e-posten din: